AdvokatiBiH.com - Zajednička advokatska kancelarija - Sanil Hasić i Amel Šabić

Naše usluge

Dugogodišnje pravno i specijalističko obrazovanje, poslovno iskustvo i iskazani rezultati osnov su na kojem se zasniva uvjerenje da je poseban kvalitet profesionalnog angažovanja dosegnut u slijedećim oblastima prava:

I

Građansko pravo

Zastupanje stranaka-klijenata u postupcima na sudovima iz domena povreda građanskih prava. Pripremanje i vođenje postupaka za naknadu štete (Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknada materijalne (imovinske) štete, naknada nematerijalne (neimovinske) štete) i postupcima naplate potraživanja.

II

Porodično pravo

Advokatska kancelarija iz Porodičnog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka, pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, razvodi braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanju zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje.

III

Radno pravo

Pružanje pravnih savjeta oko svih pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima. Izrada internih pravnih akata za pravne-privredne subjekte iz oblasti radnog prava (pravilnik o radu, o disciplinskoj odgovornosti i dr.).

IV

Zemljišne knjige

Upisi nekretnina (zemljišta, zgrade, stanova i poslovnih prostorija i drugih građevinskih objekata) u zemljišne knjige, kao i upisi sudskih presuda u zemljišne knjige; Upisi u zemljišne knjige promjena po osnovu Ugovora o izvršenom prometu nekretnina; Vađenje zemljišno knjižne dokumentacije; Vođenje svih postupaka utvrđenih Zakonom o zemljišnim knjigama.

Dugogodišnje pravno i specijalističko obrazovanje, poslovno iskustvo i iskazani rezultati osnov su na kojem se zasniva kvaliteta u pružanju pravnih usluga zajedno sa uzajamnim povjerenjem i diskrecijom.